You are currently browsing all posts tagged with 'fantasy'.

Gifgroen

  • Gepubliceerd op 9 juli 2014 om 10:56

“Maar wat kunnen we hieraan doen?” Doek vraagt het, met wanhoop in zijn stem. Zijn ogen zijn gericht op de donkere wolk die hij vanachter zijn raam ziet.
“Het is nog een geluk dat we nu kunnen oogsten. Vorig jaar stond alles nog op het land.”
Jok ziet de zwerm in de verte ook en